Dientzenhofer
Adventures
Dientzenhofer
Adventures

Baroko bylo období ohromujícího vzepětí duchovních a morálních sil, projevující se v horoucí tvůrčí aktivitě ve všech oblastech kulturního dění, které zasáhlo všechny vrstvy lidské společnosti.

Tyto stránky jsou věnovány odkazu nejvýznamnějších architektů doby baroka, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Přehled objektů

Plánované akceKalendář akci

Datum a místo konání
23. ledna 2018
Tereziánský sál, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Datum a místo konání
7. ledna 2018
Tereziánský sál, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Datum a místo konání
26. prosince 2017
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
Datum a místo konání
26. prosince 2017
Kostel sv. Máří Magdalény Karlovy Vary
Datum a místo konání
26. prosince 2017
Kostel Narození Panny Marie Nicov
Datum a místo konání
26. prosince 2017
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice

AktuálněStarší články

11. prosince 2017
Zpřístupnění kostela Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné proběhne tuto sobotu 16.12.2017 od 15.00 do 18.00. Poutní kostel byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a je dokladem…
11. prosince 2017
V úterý 12.12.2017 proběhne v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech seminář o aktuálních projektech organizace Omnium. Seminář je součástí projektu Dientznehofer Adventures. Více informací Odkaz na…