Seznam architektů

Kryštofovi Dientzenhoferovi bývá připisována skupina staveb dynamického baroka, ke kterým patří kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně, kostel svaté Markéty v břevnovském klášteře a kostel svaté Kláry v Chebu, barokní areál Skalka v Mníšku pod Brdy. Podílel se na mnoha dalších stavbách v Čechách, zejména pak jako stálý stavitel či architekt břevnovsko-broumovského klášterního panství. Jeho synem byl slavný barokní architekt a stavitel Kilián Ignác…

Více informací

Kilián Ignác Dientzenhofer  byl český architekt a stavitel německého původu, představitel vrcholného baroka, pátý syn stavitele Kryštofa Dientzenhofera.  

Více informací

Narodil se 3. února 1677, na den sv. Blažeje jako nejstarší syn do vážené rodiny pražského kameníka Santini-Aichela a druhého dne byl pokřtěn v chrámu sv. Víta jako Jan Blažej Aichl. Narodil se s tělesnou vadou – byl na část těla ochrnutý a chromý, což mu bránilo úspěšně pokračovat v otcově kariéře a převzít po něm kamenickou dílnu. Kamenictví se přesto vyučil (stejně jako bratr František), ale studoval také malířství, pravděpodobně u Kristiána Schrödera. Po vyučení se okolo roku 1696 vydal…

Více informací

Orsiho otec, stavitel vlašského původu Giovanni Battista Orsi (též Orssi, Urssay, Ursyny), přišel do Prahy z Vídně v roce 1626 a usadil se v Praze na Hradčanech. Domenico se narodil ve Vídni a zřejmě pobýval i v severní Itálii. Obě tato prostředí silně ovlivnila jeho další tvorbu. Vzhledem k časné smrti otce (kolem roku 1640) se nevyučil řemeslu u něj, ale až v Praze. ŽIVOT Orsi Giovanni Domenico je v Čechách poprvé doložen k roku 1653, dva roky nato je zmíněn jako zednický tovaryš a o rok…

Více informací

Jedním z těch, kdo se nejvíc zasloužil o krásu barokní Prahy, byl italský architekt a stavitel Carlo Lurago. Z jeho dílny pochází například Klementinum, jezuitská kolej na Malé Straně, kostel sv. Ignáce a kolej na Karlově náměstí a přestavěl též kostel sv. Salvátora. Stavitel, který působil i na řadě dalších míst v Čechách, se narodil 12. října před 400 lety. Carlo Lurago pocházel z rozvětvené rodiny italských umělců a stavitelů. Narodil se v malé obci Pellio Intelvi nedaleko jezera Como. V…

Více informací

Jean Baptiste Mathey (nar. 1630 v Dijonu – zemřel 1696 v Paříži) byl architekt a malíř, působící v Čechách na sklonku 17. století. Architektonicky předznamenává příchod vrcholného baroka, které v Čechách reprezentují jména Jan Blažej Santini-Aichel, Kryštof Dientzenhofer a Giovanni Battista Alliprandi. Vyučil se malířem, ale dnes neznáme ani jednu jeho malířskou práci. Nepochybně strávil určitý čas v Římě, který byl tehdy největším uměleckým centrem Evropy. Matheyova tvorba totiž nevykazuje…

Více informací

Pocházel z rodiny štukatéra Lorenza Alliprandiho činného ve Vídni; štukatéry se stali také dva Giovanniho bratři. Vedle Giovanniho Santiniho a Kryštofa Dientzenhofera je Giovanni Battista Alliprandi nejvýznamnějším českým vrcholně barokním architektem. Významně byl ovlivněn vídeňskou architekturou své doby. V letech 1680–1685 studoval u Domenica Martinellio, v letech 1690–1695 mu dělal políra na stavbě poutního mariánského kostela v Luži u Košumberka. Nastudoval si také rakouské císařské dvorní…

Více informací

relojes de imitacion relojes imitacion replicas de relojes relojes replicas replicas relojes replicas relojes relojes imitacion replicas de relojes replicas relojes relojes imitacion