Orsi Giovanni Domenico

Původem italský architekt a stavitel, který se podílel na mnoha raně barokních stavbách v Praze a v českých zemích vůbec.

Orsiho otec, stavitel vlašského původu Giovanni Battista Orsi (též Orssi, Urssay, Ursyny), přišel do Prahy z Vídně v roce 1626 a usadil se v Praze na Hradčanech. Domenico se narodil ve Vídni a zřejmě pobýval i v severní Itálii. Obě tato prostředí silně ovlivnila jeho další tvorbu. Vzhledem k časné smrti otce (kolem roku 1640) se nevyučil řemeslu u něj, ale až v Praze.

ŽIVOT

Orsi Giovanni Domenico je v Čechách poprvé doložen k roku 1653, dva roky nato je zmíněn jako zednický tovaryš a o rok později již jako polír.

Orsi se v Praze usadil na Starém Městě pražském, kde roku 1660 nabyl měšťanská práva, vstoupil do pražského staroměstského cechu a pracoval zpočátku pro Carla Luraga jako polír. Po jeho odchodu Pasova převzal v mnoha případech i jejich dokončení.

Později se osamostatnil a vynikl i jako samostatný tvůrčí architekt. Jeho první samosttanou stavbou byl pravděpodobně špitální kostel Obrácení sv. Pavla na Starém Městě pražském. Stavěl zejména ve službách královského místodržícího a nejvyššího purkrabího Bernarda Ignáce Jana z Martinic a jezuitského řádu, ale příležitostně i pro šlechtu. Podílel se na stavbě hradčanských a malostranských hradeb a navrhl i opevnění Chebu.

Přibližně kolem roku 1670 se uvádí s přídomkem de Orsini. V letech 1675-77 byl rektorem vlašské kongregace v Praze na Malé Straně a od roku 1678 vrchním pevnostním stavitelem v Chebu.

Orsi byl vedle o něco starších architektů F. Carattiho a Carla Luraga třetím nejvýznamnějším architektem počátečního období barokní architektury v Čechách. Přestože zemřel mlád (pravděpodobně na mor) a na vrcholu svých tvůrčích sil, je jeho tvorba, v níž se projevily značné umělecké schopnosti a invence, značně rozsáhlá.

Když roku 1679 zemřel, živnost po něm převzala jeho vdova Anna Ludmila.

DÍLO

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani (od roku 1654)
Jezuitská rezidence s kostelem sv. Víta v Tuchoměřicích (od 1665)
Jezuitská kolej v Kutné Hoře (od 1667)
Kostel Nejsvětější Trojice v obci Klášter (Nová Bystřice) (od roku 1668)
Teologický sál Strahovské knihovny (1671-1674)
Jezuitský profesní dům na Malé Straně v Praze a začátky stavby kostela sv. Mikuláše
Klášter karmelitánů na Starém Městě (většinou zbořený) a přestavba kostela sv. Havla
Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově nad Ohří
Rozšíření Anenského kláštera na Starém Městě
Dostavba katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích
Kolowratský palác na Ovocném trhu v Praze
Vratislavský dům v Praze (Jilská 16) 
a mnoho dalších

ODKAZY

Wikipedia - Giovanni Domenico Orsi