Mathey Jean Baptiste

Francouzský architekt působící v Čechách na sklonku 17. století

Jean Baptiste Mathey (nar. 1630 v Dijonu – zemřel 1696 v Paříži) byl architekt a malíř, působící v Čechách na sklonku 17. století. Architektonicky předznamenává příchod vrcholného baroka, které v Čechách reprezentují jména Jan Blažej Santini-Aichel, Kryštof Dientzenhofer a Giovanni Battista Alliprandi.

Vyučil se malířem, ale dnes neznáme ani jednu jeho malířskou práci. Nepochybně strávil určitý čas v Římě, který byl tehdy největším uměleckým centrem Evropy. Matheyova tvorba totiž nevykazuje žádné výrazné vlivy tehdejší francouzské architektury, ale naprosto jednoznačně je v ní cítit vliv italské, a to konkrétně římskéarchitektury. Dodnes není zcela jasné, jak a kde se naučil projektovat, ale podle jedné poměrně pravděpodobné hypotézy zřejmě pracoval v některém římském architektonickém ateliéru jako kreslič. To by mu vskutku dávalo skvělou možnost, poznat přímo u zdroje nejen tehdy nejmodernější architektonické realizace, ale dokonce i nerealizované projekty.

Toto školení Mathey po příchodu do Čech, kam přišel v roce 1675 (stále ještě jako malíř) spolu s pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna, velmi dobře zužitkoval. Většina jeho realizací byla pochopitelně prováděna pro arcibiskupa a s ním spřízněné šlechtice i církevní řády. Stavěl například ale i na Pražském hradě(Jízdárna Pražského hradu). Pro výstavbu rezidencí v Praze a jejím okolí jej pak angažovali Michael Osvald Thun-Hohenstein nebo Václav Vojtěch ze Šternberka, mimo Prahu realizoval stavby například pro Františka Josefa Šlika.

Dílo

Jeho první a hned nejlepší realizací byl pražský křižovnický kostel svatého Františka Serafinského u Karlova mostu. V této zdánlivě jednoduché stavbě Mathey prokázal perfektní znalost soudobé římské architektury. Převýšený centrální kostel s kopulí umístěnou na základně tvořené mohutnou hmotou lodi s konkávně vykrojenými rohy, a perfektně provedenou dórskou tesanou kamennou fasádou by byl velmi kvalitním počinem i v samotném Římě. V Praze však takový kostel nepochybně působil jako naprosté zjevení. Je také známo, že už Matheyovi současníci si nechávali obkreslovat plány této mimořádné stavby.

Mathey také projektoval přestavbu arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanech. Jako v Praze naprosté novum opatřil střední část paláce o patro vyšším výhledovým pavilonem. 
 
Podobné charakteristiky, zde ovšem dokonce ve „zdvojeném“ provedení, vykazuje také nedaleký, dříve Trčkovský, později Toskánský palác. Tato rozměrná budova s dvojicí vjezdů dodnes dominuje horní polovině Hradčanského náměstí. 

Další velmi významnou realizaci Jana Baptisty Matheye je Šternberský letohrádek Troja. Se zámkem Trója je spojen ještě jeden pozoruhodný detail, kterým je písemně doložená účast Kryštofa Dientzenhofera na výstavbě zámku jako stavitele.

Další realizace

Kaple svaté Kateřiny v Nynicích
Duchcov, Duchcovský zámek - přestavby, 1675–1685
Jirkov, Červený hrádek, zámecké schodiště
Plasy, klášter Plasy, sýpka s hodinovou věží, obsahující středověkou královskou kapli, 1685–1686
Bělá pod Bezdězem, přestavba zámku Bělá, po roce 1689
Plasy, přestavba hřbitovního kostela svatého Václava, do 1690
Kostel Povýšení svatého Kříže (Děčín), 1678-1691
Chlumec u Ústí nad Labem, kaple Nejsvětější Trojice na Horce, 1690-1691
Litvínov, kostel svatého Michaela archanděla, 1685–1694
Praha, Jízdárna Pražského hradu, 1694
Plasy, prelatura a klášterní sýpka, dokončena 1698
Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 1694–1700
Nynice, kaple svaté Kateřiny, 1699–1701
Mariánská Radčice, kostel Panny Marie Bolestné, 1692–1703 (1718)

Po Matheyově smrti přebírá a dokončuje mnohé Matheyovy zakázky Jan Blažej Santini-Aichel. Důvodem může být to, že u Matheye otec pracoval. Pravděpodobné je však i to, že se Santini vyučil právě u Matheye. Bezpečně totiž víme, že Santini nebyl vyučen u příslušníka stavitelského cechu. Navíc i Santini pracuje s římským architektonickým tvaroslovím se stejnou jistotou, jako předtím Mathey. Santini navíc přebírá i okruh stavebníků a ve svém díle na Matheye navazuje. Jak už bylo řečeno, mají tito architekti společné i to, že ani jeden z nich nebyl architektem vyučeným podle cechovních regulí.

Odkazy

Wikipedia - Jean Baptiste Mathey