Nepomuk Nepomuk

Koncert Tříkrálový

5. ledna 2019, Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého

Koncert Tříkrálový

souboru Canto nepomucenum

5. ledna 2019 od 17. hodin

hudební sál arciděkanství, Přesanické náměstí 1, Nepomuk