Paštiky Paštiky

Výstava dobového stolování šlechty o Velikonocích

30.března–2. dubna 2018, Zámek Blatná, Na Příkopech 320, Blatná

Zámek Blatná
pořádá

Zámecké Velikonoce - Výstava dobového stolování šlechty o Velikonocích

Výstava se bude konat v MAlé jídelně a bude součástí základní prohlídkové trasy ve dnech 30. března - 2. dubna 2018.

Vstupenky k dispozici v pokladně zámku.

Další informace: zde